Timau

http://www.wru.co.uk/eng/development/medical/concussion.php

Mae CRICC yn rhedeg timoedd yn cychwyn o Dan6 (Blwyddyn 1) hyd at Dan16 (Blwyddyn 11) a cant  eu hyfforddi gan wirfoddolwyr. Mae croeso i ferched a bechgyn ymuno â thim hyd at Dan 13 lle gall y merched wedyn ddatblygu ymhellach drwy ymuno a thîm Merched y Cwins sy’n rhannu ein caeau.

Os oes gennych ddiddordeb i holi ymhellach ynglyn â chofrestru eich plentyn cysylltwch â rygbi.cricc@gmail.com gan nodi blwyddyn ysgol eich plentyn.

Os oes gan unrhyw riant ddiddordeb mewn gwirfoddoli fel hyfforddwr mae angen iddo / iddi fedru cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a bod yn barod i fynychu cwrs hyfforddi Lefel 1 URC a darparu tystysgrif DBS.