Siop

Mae CRICC Caerdydd yn darparu  crysau rygbi i chwarae pob gêm ac `rydym yn annog rhieni i brynu sanau a siorts rygbi CRICC.  Gellir prynu rhain yn siop YC Sports  (Yr Eglwys Newydd)

Mae  carfanau  unigol  yn  gyfrifol  am  brynu  “crysau  ymarfer” pan  fo`r  hyfforddwyr  yn  sylwi  fod  digon  o  alw  i osod  archeb.

Gellir  prynu  esgidiau  rygbi  ail  law  mewn  cyflwr  derbyniol  o  siop  CRICC. [ Ar  ddydd Sul]

CRICC Caerdydd provides all match day shirts to our players but we encourage parents to purchase green shorts and socks.  These can be purchased from our suppliers YC Sports (Whitchurch).

Training tops are purchased by individual squads when there  is sufficient demand to place an order.
Second  hand  rugby  boots  in  reasonable  condition  can  be  purchased  from the CRICC  shop. [On  Sundays]