Bore  Coffi  Macmillan  Coffee  Morning  

Maes  Diamond  / The  Diamond  Ground

29—09—17

Bydd  C.R.  Cwins  Caerdydd  yn  trefnu  bore  coffi  arbennig  er  mwyn  codi arian  i  Macmillan  ar  fore  Gwener  29ain  o  Fedi. Os  hoffech  wneud  cacen  neu  ddwy  i`w  rhoi, neu  gyfrannu  cacennau  /  arian  at  yr  achos  yna  cysylltwch  â:-

Richard  Pexton   drwy  e-bost   :-   richard.pexton@ukgateway.net

Cardiff  Harlequins  RFC  are  holding  a  special  coffee  morning  to  raise  money  for  Macmillan  Cancer  Support  on  Friday  the  29th  of  September. If  you  feel  you  would  like  to  bake  or  donate  a  cake  or  two  for  the  morning  or  donate  money  to  the  cause,  please  contact  :-

Richard  Pexton  by  e-mail :-           richard.pexton@ukgateway.net