Sesiwn Rygbi CRICC

Dydd Sul, Gorffennaf 9fed a 16eg 10-10:45 yb
Blwyddyn 1
Ar Faes Diamond, Heol Fferm y Fforest,Yr Eglwys Newydd, Caerdydd. CF14 7JH
Bydd pawb yn derbyn hyfforddiant ac yn chwarae gêmau. Mae rygbi TAG yn gêm ddigyffwrdd.
CRICC TAG RUGBY SESSION
Year 1
Sunday July 9 and 16 10-10:45am
The Diamond Ground, Forest Farm Rd., Whitchurch, Cardiff.
The children will receive training and also play games of TAG rugby which is a non-contact sport. All activities will be supervised by a WRU trained coach.

Os oes angen fwy o wybodaeth galwch / If you need more information email richard8newis@gmail.com]